Garantie


U heeft garantie op uw aankopen bij Slaapkamerweb. Lees op deze pagina hoeveel garantie u heeft op uw aankoop en hoe u aanspraak maakt op deze garantie. De garantie gaat in op het moment dat Slaapkamerweb uw bestelling heeft bezorgd (en eventueel gemonteerd).


Om aanspraak te maken op de garantie moet u Slaapkamerweb tijdig op de hoogte stellen van uw klacht door een mail te sturen naar service@slaapkamerweb.nl

Wat houdt de garantie in?

De geleverde producten dienen de eigenschappen te beschikken die u bij normaal gebruik mag verwachten en waarvan u niet hoeft te twijfelen aan de aanwezigheid hiervan. Eveneens geldt de garantie bij bijzonder gebruik indien dit door partijen bij sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

U heeft de eerste 2 jaar recht op 100% garantie op het product, omdat wij zijn aangesloten bij het CBW en dit keurmerk dragen. Op deze garantie kunt u aanspraak maken, indien wij niet aannemelijk kunnen maken dat de betreffende schade is ontstaan door gevolgen van niet normaal gebruik. Na deze 2 jaar, kunt u indien de klacht gegrond is, rekenen op aanvullende afbouwende garanties. Hieronder vindt u een verdere toelichting op onze garantiebepalingen.

Hoeveel garantie u krijgt op uw aankoop:

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 2 jaar en een dag tot en met 3 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 66% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 3 jaar en een dag tot en met 5 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 33% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 2 jaar en een dag tot en met 3 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 33% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..


Uitzonderingen op het garantietermijn

Verschillende materialen kunnen worden beïnvloed door de omgeving. Zo kan massief hout blijven werken en kleuren op foto’s of stof door lichtinval anders ogen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die kunnen ontstaan door deze producteigenschappen. Dit valt dan ook niet onder de garantie.

De garantie is niet geldig wanneer er sprake is van schade door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Klacht buiten de garantieperiode?

Problemen met producten die u heeft aangeschaft bij ons vinden we altijd erg vervelend. Graag worden wij hiervan geïnformeerd, ook buiten een eventuele garantieperiode. Neemt u dan ook contact met ons op wanneer er dan zich problemen voordoen. We gaan dan in overleg met u kijken wat we alsnog aan uw klacht kunnen doen.