Garantie

U heeft garantie op uw aankopen bij Slaapkamerweb. Bekijk hier hoeveel garantie u heeft op uw aankoop en hoe u aanspraak maakt op uw garantie. De garantie gaat in op het moment dat Slaapkamerweb uw bestelling heeft bezorgd (en eventueel gemonteerd).

Wat houdt de garantie in?

De geleverde producten dienen de eigenschappen te beschikken die u bij normaal gebruik mag verwachten en waarvan u niet hoeft te twijfelen aan de aanwezigheid hiervan. Eveneens geldt de garantie bij bijzonder gebruik indien dit door partijen bij sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

U heeft de eerste 2 jaar recht op 100% garantie op het product, omdat wij zijn aangesloten bij het CBW-keurmerk. U kunt hier aanspraak op maken, indien wij niet aannemelijk kunnen maken dat de betreffende schade is ontstaan door gevolgen van niet normaal gebruik. Na deze 2 jaar, kunt u indien de klacht gegrond is, rekenen op aanvullende afbouwende garanties. Hieronder vindt u een verdere toelichting op onze garantiebepalingen.

Hieronder vindt u per productcategorie hoeveel garantie u krijgt op uw aankoop.

5 jaar garantie op Royal, Premium, Comfort meubelen en volledig massies houten bedden

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 2 jaar en een dag tot en met 3 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 66% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 3 jaar en een dag tot en met 5 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 33% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

3 jaar garantie op Impact meubelen, Easy meubelen, bedbodems, logeerbedden en metalen bedden 

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

In de periode van 2 jaar en een dag tot en met 3 jaar na de ontvangst van uw bestelling, is 33% van de kosten voor reparatie/vervanging, inclusief transport- en voorrijdkosten, voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

2 jaar garantie op alle dekbedden, kussens en overig bedtextiel

Tot en met 2 jaar na ontvangst van het bestelde product zijn de kosten van reparatie of vervanging, inclusief transport- en voorrijkosten, volledig voor rekening van Slaapkamerweb B.V..

Om aanspraak te maken op de garantie moet u tijdig Slaapkamerweb op de hoogte stellen van uw klacht door een mail te sturen naar service@slaapkamerweb.nl

Uitzonderingen op het garantietermijn

Verschillende materialen kunnen worden beïnvloed door de omgeving. Zo kan massief hout blijven werken en kleuren op foto’s of stof door lichtinval anders ogen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die kunnen ontstaan door deze producteigenschappen. Dit valt dan ook niet onder de garantie.

De garantie is niet geldig wanneer er sprake is van schade door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Klacht buiten de garantieperiode?

Problemen met producten die u heeft aangeschaft bij ons vinden we altijd erg vervelend. Graag worden wij hiervan geïnformeerd, ook buiten een eventuele garantieperiode. Neemt u dan ook contact met ons op wanneer er dan zich problemen voordoen. We gaan dan in overleg met u kijken wat we alsnog aan uw klacht kunnen doen.